Scoring

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat STJOE adv CONN STJOE adv CONN STJOE adv CONN
Avg Score Margin -10.5 +5.8 -8.0 +10.3 -12.8 +9.6
Points/Game 69.0 72.8 73.3 80.3 68.8 75.5
Opp Points/Game 79.5 67.0 81.3 70.0 81.6 65.9
Win % - All 0.188 0.613 -- 1.000 0.111 0.824

Offensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat STJOE adv CONN STJOE adv CONN STJOE adv CONN
Assists/Game 12.5 12.9 14.0 12.7 12.2 13.1
Assists/FGM 0.526 0.512 0.512 0.494 0.506 0.515
Assists/Turnover 0.966 0.911 1.750 1.027 0.876 1.018
Free Throw % 70.5% 74.2% 72.5% 79.1% 67.2% 73.6%
Three Point % 29.7% 32.4% 30.3% 28.8% 31.5% 32.7%
Two Point % 48.6% 47.4% 61.8% 55.8% 47.0% 47.6%
Effective FG % 46.6% 47.8% 53.7% 50.9% 47.2% 48.1%
Shooting % 39.2% 42.0% 46.1% 45.3% 39.3% 42.1%
Shooting Efficiency 1.007 1.043 1.115 1.144 0.999 1.048

Defensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat STJOE adv CONN STJOE adv CONN STJOE adv CONN
Total Rebounds/Gm 35.1 37.9 26.3 37.3 34.7 38.4
Off Rebounds/Gm 8.4 10.9 4.7 11.7 8.6 11.6
Def Rebounds/Gm 23.0 23.3 18.0 20.7 22.8 23.5
Blocks/Game 2.8 6.0 3.0 4.7 2.6 6.5
Opp Blocks/Game 4.0 3.9 2.3 2.0 4.2 3.5
Block % 4.6% 10.5% 4.8% 7.9% 4.2% 11.2%
Steals/Game 4.7 7.1 4.0 6.3 5.3 7.2
Opp Steals/Game 6.7 6.9 4.0 4.3 6.8 6.4
Steals/Play 5.8% 8.7% 5.0% 7.8% 6.4% 8.8%

Turnovers & Fouls

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat STJOE adv CONN STJOE adv CONN STJOE adv CONN
Turnovers/Game 12.9 14.2 8.0 12.3 13.9 12.8
Opp Turnovers/Game 10.2 15.6 9.3 12.7 11.4 16.4
Turnovers/Play 15.9% 16.9% 10.8% 14.9% 16.8% 15.1%
Personal Fouls/Gm 17.3 18.6 16.7 19.0 18.8 17.9
Opp Personal Fouls/Gm 16.6 19.2 13.3 22.3 15.8 20.1