Fla Atlantic vs Ohio State Overall

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
Points/Game 36.0 (#12) 13.7 (#3) Opp Points/Game
Yards/Game 444.9 (#21) 260.0 (#1) Opp Yards/Game
Points/Play 0.465 (#23) 0.206 (#3) Opp Points/Play
Yards/Play 5.7 (#54) 3.9 (#1) Opp Yards/Play
3D Conversion % 37.63% (#82) 29.13% (#6) Opp 3D Conv %
4D Conversion % 59.09% (#38) 35.00% (#6) Opp 4D Conv %
RZ Scoring % 90.16% (#20) 66.67% (#3) Opp RZ Scoring %

Ohio State vs Fla Atlantic Overall

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
Points/Game 46.9 (#2) 23.9 (#40) Opp Points/Game
Yards/Game 530.4 (#2) 387.7 (#53) Opp Yards/Game
Points/Play 0.596 (#3) 0.330 (#33) Opp Points/Play
Yards/Play 6.8 (#6) 5.4 (#46) Opp Yards/Play
3D Conversion % 55.19% (#1) 31.72% (#15) Opp 3D Conv %
4D Conversion % 61.54% (#28) 44.00% (#33) Opp 4D Conv %
RZ Scoring % 88.06% (#35) 76.32% (#18) Opp RZ Scoring %

Fla Atlantic vs Ohio State Rushing

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
Rush Play % 51.24% (#74) 52.04% (#58) Opp Rush Play %
Yards/Rush 4.3 (#60) 3.0 (#5) Opp Yards/Rush
Rushes/Game 39.7 (#47) 34.6 (#30) Opp Rushes/Game
Rush Yards/Game 170.4 (#50) 104.0 (#8) Opp Rush Yards/Game

Ohio State vs Fla Atlantic Rushing

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
Rush Play % 60.00% (#26) 49.95% (#33) Opp Rush Play %
Yards/Rush 5.7 (#6) 4.1 (#50) Opp Yards/Rush
Rushes/Game 47.1 (#7) 36.2 (#49) Opp Rushes/Game
Rush Yards/Game 267.3 (#3) 147.4 (#48) Opp Rush Yards/Game

Fla Atlantic vs Ohio State Passing

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
Pass Play % 48.76% (#57) 47.96% (#73) Opp Pass Play %
Completion % 61.85% (#42) 50.89% (#2) Opp Completion %
Yards/Pass 7.7 (#51) 5.6 (#2) Opp Yards/Pass
Passes/Game 35.7 (#36) 28.1 (#30) Opp Passes/Game
Pass Yards/Game 274.5 (#29) 156.0 (#1) Opp Pass Yards/Game
Int Thrown % 1.72% (#25) 3.82% (#11) Opp Int Thrown %
QB Sacked % 5.50% (#48) 12.08% (#1) Sack %

Ohio State vs Fla Atlantic Passing

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
Pass Play % 40.00% (#105) 50.05% (#98) Opp Pass Play %
Completion % 66.91% (#10) 58.86% (#46) Opp Completion %
Yards/Pass 9.1 (#10) 7.1 (#48) Opp Yards/Pass
Passes/Game 28.9 (#85) 33.8 (#96) Opp Passes/Game
Pass Yards/Game 263.1 (#36) 240.3 (#80) Opp Pass Yards/Game
Int Thrown % 0.74% (#3) 4.77% (#1) Opp Int Thrown %
QB Sacked % 7.95% (#99) 6.58% (#55) Sack %

Fla Atlantic vs Ohio State Kicking

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
FG Conversion % 69.23% (#82) 69.23% (#40) Opp FG Conv %

Ohio State vs Fla Atlantic Kicking

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
FG Conversion % 86.67% (#12) 71.43% (#52) Opp FG Conv %

Fla Atlantic vs Ohio State Turnovers

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
TO Margin/Game +1.5 (#2) -0.6 (#22) Opp TO Margin/Game
Giveaways/Game 0.9 (#12) 1.8 (#22) Takeaways/Game
Takeaways/Game 2.5 (#1) 1.1 (#28) Giveaways/Game
Int Thrown % 1.72% (#25) 3.82% (#11) Opp Int Thrown %

Ohio State vs Fla Atlantic Turnovers

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
TO Margin/Game +0.6 (#22) -1.5 (#2) Opp TO Margin/Game
Giveaways/Game 1.1 (#28) 2.5 (#1) Takeaways/Game
Takeaways/Game 1.8 (#22) 0.9 (#12) Giveaways/Game
Int Thrown % 0.74% (#3) 4.77% (#1) Opp Int Thrown %

Fla Atlantic vs Ohio State Penalties

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
Penalties/Play 0.04 (#67) 0.04 (#102) Opp Penalties/Play
Penalties/Game 6.4 (#79) 5.4 (#93) Opp Penalties/Game
Penalty Yds/Game 59.5 (#93) 47.5 (#92) Opp Penalty Yds/Game
Penalty Yds/Pen 9.3 (#98) 8.8 (#72) Opp Penalty Yds/Pen

Ohio State vs Fla Atlantic Penalties

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
Penalties/Play 0.04 (#52) 0.05 (#42) Opp Penalties/Play
Penalties/Game 5.8 (#55) 6.8 (#32) Opp Penalties/Game
Penalty Yds/Game 55.0 (#75) 59.0 (#38) Opp Penalty Yds/Game
Penalty Yds/Pen 9.5 (#112) 8.7 (#74) Opp Penalty Yds/Pen

Fla Atlantic vs Ohio State Other

FAU Value (rank) Value (rank) OSU
TOP % (net OT) 49.63% (#72) 46.87% (#26) Opp TOP % (net OT)

Ohio State vs Fla Atlantic Other

OSU Value (rank) Value (rank) FAU
TOP % (net OT) 53.13% (#26) 50.37% (#72) Opp TOP % (net OT)