Common Opponents (2023-2024 Season)

BYU Results Utah Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Arizona St (112) 11/23 Neu W by 28
Arizona St (112) 03/13 Neu W by 33
Arizona St (112) 02/10 Home L by 8
Arizona St (112) 01/04 Away L by 12
Bellarmine (303) 12/22 Home W by 42
Bellarmine (303) 12/20 Home W by 42
Houston (2) 01/23 Home L by 7
Houston (2) 11/17 Neu L by 10